Habitat tuyển Quản lý cấp cao

Habitat for Humanity Việt Nam đang tuyển 01 Quản lý cấp cao cho Chương trình Hỗ trợ & Sáng tạo, làm việc tại TP Hồ Chí Minh.

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ tới địa chỉ email application@habitatvietnam.org trước ngày 25/12/2016.

Thông tin chi tiết xem tại đây.