WWF tuyển Tư vấn

Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) đang cần tìm 01 nhóm Tư vấn cho Dự án: “Common Access to Voluntary Partnership Agreement Process on Forest Law Enforcement in Laos and Vietnam”, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi đăng ký và gửi hồ sơ tới địa chỉ email: uan.lecong@wwfgreatermekong.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 10/08/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.