UN Women tuyển Trợ lý nghiên cứu

UN Women đang cần tuyển 01 Trợ lý Nghiên cứu.

Ứng viên quan tâm gửi CV và thư ứng tuyển đến: procurement.vietnam@unwomen.org.

Hạn ứng tuyển: 10/11/2019

Thông tin chi tiết xem tại đây.