SNV tuyển nhiều vị trí

Tổ chức SNV đang tuyển các vị trí sau:

  • 01 Chuyên gia trong nước hỗ trợ Quản lý và thu hái bền vững hạt Bon Bo tại Nghệ An
  • 01 Chuyên gia trong nước hỗ trợ thúc đẩy Chứng chỉ FSC tại Thanh Hóa
  • 01 Chuyên gia trong nước hỗ trợ thành lập mô hình đồng quản lý rừng tại Khu BTTN Xuân Liên
  • 01 Đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức Diễn đàn Quốc gia về Trao quyền Kinh tế cho Phụ nữ trong nông nghiệp nhằm thúc đẩy cân bằng giới

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ đến địa chỉ email snvvietnamprocurement@snvworld.org trước ngày 15/12/2016, ghi rõ tiêu đề tên vị trí ứng tuyển.