Học bổng Thạc sĩ về Quản trị Công

School of Public Policy tại Hungary cấp học bổng Thạc sĩ về Quản trị Công cho thành viên từ các nước Campuchia, Lào, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam.

Hạn nộp: 1/2/2017

Mời quý vị xem chi tiết tại đây.