STREETS tuyển Quản lý Hành chính – Tài chính

STREETS INTERNATIONAL đang tuyển 01 Quản lý Hành chính – Tài chính, làm việc tại TP. Hồ Chí Minh.

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ đến địa chỉ email HCMC@streetsinternational.org trước ngày 30/12/2016.

Thông tin chi tiết xem thêm tại đây.