World Vision Việt Nam tuyển nhiều vị trí

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới (World Vision) tại Việt Nam hiện cần tuyển:

  • 02 Cán bộ hỗ trợ phát triển làm việc tại Bắc Bình, Bình Thuận
  • 02 Cán bộ dự án làm việc cho dự án EEP tại Phước Sơn/Trà My, tỉnh Quảng Nam
  • 01 Cán bộ quản lý phát triển nguồn lực, làm việc tại Hà Nội
  • 01 Cán bộ tư vấn Dự án phát triển sức khỏe trẻ em, làm việc tại Hà Nội

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV và đơn xin việc theo mẫu của tổ chức (có thể download mẫu đơn xin việc trên trang web chính thức của World Vision Việt Nam).

Thông tin chi tiết về các vị trí, địa chỉ và thời hạn gửi hồ sơ vui lòng xem tại đây: Cán bộ hỗ trợ phát triển, Cán bộ dự án, Quản lý phát triển nguồn lực, Tư vấn