CBM tuyển tư vấn

Tổ chức CBM tuyển tư vấn đánh giá dự án “Tăng cường các dịch vụ chăm sóc mắt và thúc đẩy hòa nhập cộng đồng tại tỉnh Điện Biên – Giai đoạn 2 P3382”

Hạn nộp hồ sơ: 18/8/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link đăng tuyển.