Oxfam tuyển Chuyên gia

Tổ chức Oxfam tại Việt Nam đang tuyển nhóm hoặc cá nhân Chuyên gia thực hiện nghiên cứu ““Đầu tư cho Nông nghiệp và Người nông dân sản xuất nhỏ: Hiện trạng, Hiệu quả, Tác động và Khuyến nghị”.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email lan.phuongbui@oxfamnovib.nl

Hạn chót nộp hồ sơ: 08/11/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.