CARE tuyển Tư vấn nghiên cứu

Tổ chức Care Quốc tế tại Việt Nam tuyển Nhóm Tư vấn nghiên cứu cho dự án “Sáng kiến về quyền của Phụ nữ dân tộc thiểu số”

Liên hệ:

Ứng viên gửi hồ sơ về địa chỉ email: Procurement2@care.org.vn

Hạn chót nộp hồ sơ: 20/01/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.