CARE tuyển Cán bộ dự án

Tổ chức quốc tế CARE tại Việt Nam tuyển 01 Cán bộ dự án làm việc trong vòng 01 năm tại văn phòng Hà Nội.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 10/07/2014.

Thông tin chi tiết xem thêm tại đây.