HSS tuyển 02 Tư vấn

Quỹ Hanns Seidel cần tuyển 01 Chuyên gia cấp cao và 01 Nghiên cứu, làm việc tại Hà Nội và các tỉnh thành của dự án.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 25/4/2020

Liên hệ: trang@hss.de