WVV tuyển Chuyên gia kỹ thuật

Tổ chức Tầm nhìn Quốc tế (WVV) tại Việt Nam đang tuyển 01 Chuyên gia kỹ thuật, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ online trước ngày 21/09/2016.

Thông tin chi tiết xem tại đây.