WVV tuyển Cán bộ điều phối

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam đang tuyển Cán bộ điều phối phát triển, làm việc tại huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ Online tại đây.

Liên hệ để biết thông tin chi tiết:

Ban Con người và Văn hóa – Tổ chức Tầm nhìn Thế giới, Tầng 4, tòa nhà HEAC, 14-16 Hàm Long, Hà Nội.

Điện Thoại: 04.39439920(Máy lẻ: 123)

Hạn chót nộp hồ sơ: 24/03/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.