USAID tuyển nhiều vị trí

Dự án Quản trị Nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện (GIG) của USAID đang tuyển: 01 Trợ lý Văn phòng/Lễ tân; 01 Cán bộ Hành chính; 01 Cán bộ Tuyển dụng.

Ứng viên quan tâm nộp hồ sơ qua địa chỉ email HR@VietnamGIG.com trước ngày 19/08/2016 đối với vị trí Lễ Tân và Cán bộ Hành chính, trước ngày 30/09/2016 đối với vị trí Cán bộ Tuyển dụng.