GIZ tuyển Cán bộ Chương trình

Văn phòng GIZ tại Hà Nội đang tuyển 01 Cán bộ Chương trình làm việc cho Chương trình ‘Altenpflege’ (BMWi) tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm điền mẫu đăng ký của GIZ và gửi về email hr-giz@giz.de trước ngày 19/08/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.