WWF tuyển trợ lý quản trị dự án

Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF) tuyển trợ lý quản trị dự án (vị trí nhân viên thời vụ) cho dự án BIODEV2030 tại Hà Nội.

Hạn nộp hồ sơ: 5/8/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link tuyển dụng.