ECODIT tuyển Tư vấn

ECODIT – Đơn vị thực hiện Dự án Trường Sơn xanh do USAID tài trợ – cần tuyển Cán bộ tư vấn dịch vụ cho Dự án Đào tạo, xây dựng năng lực phòng chống cháy rừng cho các tổ chức và các bên liên quan tại khu vực Thừa Thiên Huế và Quảng Nam,

Địa điểm làm việc: Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam

Liên hệ nộp hồ sơ: Recruitments.OP@ecodit.com.vn.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 25/02/2020

Thông tin chi tiết xem tại đây.