VNHIP tuyển Giám đốc quốc gia

Dự án Cải thiện Y tế Việt Nam (VNHIP ) tuyển Giám đốc quốc gia, làm việc tại Quảng Nam.
Ứng viên quan tâm xin vui lòng nộp hồ sơ đến địa chỉ  info@vnhip.org
Hạn chót nộp hồ sơ: 30/07/2016
Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.