Học bổng Thanh niên Châu Á

Quỹ Nhật Bản hiện đang tiếp nhận các hồ sơ xin xét tuyển cho Học bổng Thanh niên châu Á, đã được cấp từ năm 2006 tại Viện Nghiên cứu tiếng Nhật ở Kansai. Hạn cuối nộp hồ sơ: Tháng 9 – tháng 11 năm 2007. Thông tin chi tiết như sau:

Chương trình học bổng này sẽ cung cấp một chương trình học tiếng Nhật và văn hóa Nhật Bản trong vòng 7 tháng cho sinh viên của 10 nước ASEAN và Bangladesh muốn học tập tại Nhật và mong muốn xây dựng sự hợp tác trong khu vực sau khi tốt nghiệp cao học hoặc tiến sĩ. Học bổng khuyển khích các đối tượng nghiên cứu trong lĩnh vực nhân văn, khoa học xã hội, cơ khí và khoa học tự nhiên.

Hạn cuối nộp hồ sơ: Tháng 9 – tháng 11 năm 2007. Liên hệ với ĐSQ Nhật Bản tại nước sở tại để biết thông tin cụ thể.

Để biết các thông tin chi tiết, xin truy cập trang web http://www.asiaseed.org/ayfj/