CRD mời tham gia hội thảo về giao đất, giao rừng

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại Học Nông Lâm Huế thông báo và kính mời quí vị quan tâm đăng ký tham dự hội thảo: “Giao đất giao rừng ở Việt Nam: Chính sách và thực tiễn” – dự kiến được tổ chức vào ngày 7-8/6/2013 tại Trường Đại học Nông Lâm Huế, 102 Phùng Hưng, thành phố Huế, Việt Nam.

Thời hạn đăng ký tham gia: trước ngày 15/4/2013

Quí đại biểu có bài tham luận xin gửi bản tóm tắt (khoảng ½ trang A4) trước ngày 30/4/2013 và báo cáo đầy đủ gửi trước ngày 15/5/2013

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung,

Trường Đại học Nông Lâm Huế.

102 Phùng Hưng, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tel: +84 54 3 529749 ext 0 hoặc 0935660742 (Ms. Lê Thị Diệu Trang),

hoặc 0120 2555932 (Mr. Lê Văn Lân)

Fax: +84 54 3 530000; E-mail: mailto:crd.hue@gmail.com