Tài trợ nhỏ về Báo chí dữ liệu từ MPE

Chương trình Đối tác Mê Kông về Môi trường (MPE) có 3 gói tài trợ nhỏ về báo chí dữ liệu (data journalism) cho các nhà báo khu vực Mê Kông với giá trị lên đến 3.000 USD.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 1/8/2016

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.