Hai Bộ trưởng “bắt tay” kiểm soát và ngăn chặn lạm dụng hóa chất công nghiệp

ThienNhien.Net – Ngày 8.7.2016, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát và Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh đã ký kết chương trình phối hợp quản lý, kiểm soát và ngăn chặn việc lạm dụng hóa chất công nghiệp trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản.

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát và Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh ký kết chương trình phối hợp liên bộ. Ảnh: Khương Lực
Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát và Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh ký kết chương trình phối hợp liên bộ. Ảnh: Khương Lực

Ký kết chương trình phối hợp, 2 bộ sẽ trao đổi, chia sẻ các quy định pháp luật về quản lý hóa chất dùng trong sản xuất công nghiệp, danh mục các hoá chất cấm sử dụng, hạn chế sử dụng thuộc các lĩnh vực hai bộ quản lý, thông tin kịp thời việc lạm dụng hoá chất công nghiệp trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản để thường xuyên rà soát đưa các hoá chất có nguy cơ lạm dụng cao vào “Danh mục hóa chất kiểm soát đặc biệt”.

Phối hợp tuyên truyền, tập huấn cho cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất công nghiệp, đặc biệt là cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ về các quy định kinh doanh đúng mục đích hoá chất công nghiệp; cho cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm về việc không lạm dụng hóa chất công nghiệp trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản.

Phối hợp triển khai công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành và xử lý vi phạm về lạm dụng hoá chất công nghiệp trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản theo quy định của pháp luật.

Chương trình phối hợp là cơ sở để hai Bộ chỉ đạo thực hiện công tác phối hợp đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.

Nguồn: