Kon Tum siết chặt hoạt động cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản

ThienNhien.Net – Ngày 26/3, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 449/UBND-KTN về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến và xuất khẩu khoáng sản theo quy định Luật Khoáng sản và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Công văn yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum trực tiếp chỉ đạo, chủ trì, cùng các đơn vị chức năng và địa phương có liên quan khẩn trương rà soát các dự án thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 10/04/2012.

Theo tinh thần Công văn, UBND tỉnh nhấn mạnh sẽ kiên quyết đình chỉ hoạt động, thu hồi hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền thu hồi giấy phép các dự án thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn nếu không bảo đảm nội dung Chỉ thị 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; trước mắt tạm dừng cấp phép đối với các dự án thăm dò, khai thác khoáng sản (thuộc thẩm quyền cấp phép của tỉnh) ở những vùng nhạy cảm về quốc phòng – an ninh.

Báo Thanh tra ngày 27/03/2012 cho biết trong thời gian qua, chính quyền tỉnh Kon Tum đã triển khai cấp phép cho nhiều doanh nghiệp thực hiện các dự án thăm dò, khai thác khoáng sản. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp đã vi phạm nghiêm trọng quy định cho phép, gây ô nhiễm môi trường, gây bất bình trong nhân dân… buộc tỉnh phải ra quyết định cưỡng chế, trục xuất khỏi địa bàn thăm dò, khai thác (như đối với Công ty TNHH Kim Sơn Thủy tại huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum)