Bắc Giang: Tăng cường quản lý rừng và khai thác nhựa thông

ThienNhien.Net – Tỉnh Bắc Giang đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Lâm nghiệp phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về khai thác gỗ và lâm sản khác, nhất là khai thác nhựa thông.

Hiện nay, toàn tỉnh Bắc Giang có khoảng 4.300ha rừng thông thuần loài và trên 9.500ha rừng trồng hỗn giao giữa Thông xen Keo được đầu tư chủ yếu bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn nước ngoài tài trợ, đã bàn giao về cho hộ gia đình và địa phương quản lý, sử dụng.

Tuân thủ theo các quy trình, quy phạm hiện hành về việc khai thác nhựa thông để không làm ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây (Ảnh minh họa: Chinhphu.vn)

Tuy nhiên, thời gian qua, do giá thu mua nhựa thông trên địa bàn tỉnh khá cao nên nhiều hộ gia đình đã tự ý khai thác nhựa, kể cả diện tích rừng trồng chưa đến tuổi khai thác, không tuân thủ theo các quy trình, quy phạm hiện hành, làm ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng của cây, dẫn tới rừng trồng có thể sẽ chết hàng loạt nếu vẫn tiếp tục khai thác nhựa.

Do đó, tỉnh Bắc Giang yêu cầu UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc quản lý, bảo vệ rừng; chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát, tuyên truyền tới các chủ rừng việc chấp hành quy định về khai thác nhựa thông, không vì lợi ích trước mắt mà làm mất đi những khu rừng có giá trị kinh tế cao và có ý nghĩa bảo vệ môi trường trong tương lai.

Đồng thời kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm các quy định về Quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác và các quy định khác theo quy định của pháp luật.

Đối với chủ rừng, nghiêm cấm các hành vi vi phạm quy định về Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; các quy định về quản lý và khai thác nhựa thông; nghiêm chỉnh chấp hành Quy chế quản lý rừng và các quy định tại Thông tư số 35/2011/TT-BNN ngày 20/5/2011 về hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ cùng các quy định hiện hành.