SNV tuyển Trợ lý chương trình

Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) tại Việt Nam cần tuyển 01 Trợ lý chương trình, làm việc tại Hà Nội.
Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email snvvietnamjobs@snvworld.org
Hạn chót nộp hồ sơ: 13/07/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.