PATH tuyển Quản lý kỹ thuật

Tổ chức PATH tại Việt Nam đang tuyển 01 Quản lý kỹ thuật, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh.
Ứng viên quan tâm vui lòng đăng ký online TẠI ĐÂY
Hạn chót đăng ký: 10/07/2016
Thông tin chi tiết xem tại đây.