Cần tuyển tư vấn ngắn hạn

Văn phòng Điều phối Quan hệ Đối tác Cấp nước (CN) và Vệ sinh (VS) nông thôn (RWSSP CU) – BộNN&PTNT cần tuyển 02 chuyên gia ngắn hạn. Liên hệ: Văn phòng Điều phối Quan hệ đối tác CN&VSNT, email: rwsspvn@gmail.com hoặc phòng 400 nhà A9, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình Hà Nội (Bộ NN&PTNT). Điện thoại: 7 340 229, 7337696; Fax: 7 337 697. Thời hạn: 17:00 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2007.

Văn phòng Điều phối Quan hệ Đối tác Cấp nước (CN) và Vệ sinh (VS) nông thôn (RWSSP CU) – Bộ NN&PTNT cần tuyển 02 chuyên gia ngắn hạn do Ausaid tài trợ để phối hợp với 02 chuyên gia tư vấn Quốc tế (do Danda tài trợ) hỗ trợ Nhóm Giám sát (GS) – Đánh giá (ĐG) thành lập theo quyết định số: 182-BNN-TL ngày 22/01/2007 (gọi là Nhóm TWG) xây dựng Bộ chỉ số GS-ĐG ngành cấp nước và vệ sinh nông thôn (CN&VSNT).
Vị trí No.1: Chuyên gia tư vấn chính về GS-ĐG
Vị trí No.2
: Chuyên gia tư vấn hỗ trợ Chuyên gia tư vấn chính

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.