Bảo tồn đa dạng sinh học Vườn Quốc gia Sông Thanh

Thời gian qua, Vườn quốc gia Sông Thanh chú trọng đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm tra về đa dạng sinh học, ghi nhận sự xuất hiện của nhiều loại động vật quý hiếm.

Tuần tra, kiểm tra rừng trong Vườn quốc gia Sông Thanh.

Cụ thể: năm 2022, Vườn quốc gia Sông Thanh đã phối hợp với Trường Đại học Nông lâm TP.Hồ Chí Minh tập huấn bẫy ảnh, tiến hành triển khai đặt bẫy ảnh theo hệ thống tại hiện trường rừng 3 điểm thuộc địa bàn hai xã Đắc Pring, Đắc Pre (Nam Giang) để điều tra, giám sát thành phần loài động vật hiện có tại hai khu vực này.

Tiến hành đặt máy ghi âm để ghi nhận tiếng kêu của một số loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm như trĩ sao, vượn tại địa bàn Đắc Pring và Đắc Pre. Đơn vị cũng phối hợp với Dự án VFBC tỉnh Quảng Nam triển khai điều tra mật độ bẫy tại 111 điểm thuộc lâm phận Vườn Quốc gia…

Năm 2022, qua điều tra, khảo sát, Vườn Quốc gia Sông Thanh đã phát hiện 186 cá thể động vật rừng được ghi lại bằng hình ảnh; trong đó có 135 cá thể vọoc, 2 cá thể rùa, 1 cá thể chồn đen, 47 cá thể khỉ mặt đỏ, 1 cá thể sơn dương.

Đơn vị đã tháo gỡ, giải cứu và thả về tự nhiên 9 cá thể động vật rừng bị dính bẫy; phát hiện và ghi lại bằng hình ảnh nhiều dấu vết động vật rừng như dấu chân, phân, nơi trú ẩn của các loài động vật như vọoc chà vá, mang Trường Sơn, sơn dương, trăn, rùa, gấu, trĩ sao, nhím, tê tê, khỉ đuôi lợn… Về thực vật rừng, đơn vị đã phát hiện 88 điểm xuất hiện lan Kim Tuyến tại địa bàn các xã Đắc Pre, Đắc Pring (Nam Giang).