Công nhận gần 280 sáng kiến về quản lý môi trường cho 229 cá nhân

ThienNhien.Net – Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vừa ký quyết định công nhận gần 280 sáng kiến về những giải pháp quản lý, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mang lại hiệu quả thiết thực cho ngành tài nguyên và môi trường trong năm 2015.

Trong số các sáng kiến được Bộ Tài nguyên và Môi trường công nhân lần này, có 34 sáng kiến cấp toàn quốc cho 14 cá nhân và 242 sáng kiến cấp Bộ cho 215 cá nhân.

Ảnh minh họa: TTXVN
Ảnh minh họa: TTXVN

Các sáng kiến cấp toàn quốc nổi bật trong năm 2015 như sáng kiến xây dựng kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu, kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng; sáng kiến trong chỉ đạo thành công chuẩn bị Báo cáo và tham dự Hội nghị của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 21 (COP21) được tổ chức tại Paris…

Bên cạnh đó, năm 2015 cũng ghi nhận nhiều sáng kiến quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của ngành tài nguyên và môi trường như: Sáng kiến trong chỉ đạo xây dựng, trình ban hành Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo, Luật Khí tượng thủy văn; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; hoàn thiện các công cụ quản lý tổng hợp tài nguyên biển, hải đảo.

Ngoài 34 sáng kiến cấp toàn quốc, 242 sáng kiến cấp Bộ cũng là những giải pháp có tính mới, được áp dụng, mang lại lợi ích và hiệu quả thiết thực trong ngành tài nguyên môi trường, đóng góp tích cực cho phát triển kinh – tế xã hội đất nước.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc ghi nhận và tôn vinh các sáng kiến về quản lý môi trường trong năm 2015 sẽ là động lực mạnh mẽ phát triển các phong trào thi đua yêu nước của toàn ngành tài nguyên và môi trường trong công cuộc xây dựng phát triển đất nước theo hướng hội nhập quốc tế.