Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp tuyển Tư vấn 

Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp (NIAPP) đang tuyển Tư vấn xây dựng “Kế hoạch giảm thiểu rủi ro do thiên tai cho người khuyết tật”.
Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email nmtoan20@gmail.com;nguyen.hai.anh.nd@gmail.com; hongnga.nguyen@cbm.org
Hạn chót nộp hồ sơ: 17:00 ngày 27/06/2016
Thông tin chi tiết xem tại đây.