UN Women tuyển Tư vấn

Tổ chức Phụ nữ Liên Hiệp Quốc (UN Women) cần tuyển Nhóm chuyên gia tư vấn về xử lý chống mốc và đa dạng hóa sản phẩm, kết nối thị trường đối với các sản phẩmtừ tre của Hợp tác xã Nhật Minh, Tuyên Quang

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 25/4/2020

Liên hệ: minh.hanh.0211@gmail.com/ nhungdinhtuyet@gmail.com.