Chấn chỉnh khai thác khoáng sản

ThienNhien.Net – UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu chấn chỉnh một số nội dung quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn.

Theo đó, UBND TP chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát tình hình thực hiện các giấy phép khai thác khoáng sản đã cấp (gồm 20 mỏ cấp phép khai thác, 16 mỏ cấp phép thăm dò), đề xuất báo cáo UBND TP trước 15-7-2016.

Cùng với đó, Sở Tài nguyên và Môi trường phải rà soát tình hình sử dụng đất đang làm bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng ven các sông trên địa bàn thành phố, đề xuất những bãi chứa nào cho tiếp tục thực hiện, những bãi chứa nào phải giải tỏa, báo cáo UBND thành phố trong tháng 7-2016.

Đồng thời, phải giám sát chặt chẽ các tổ chức đang thực hiện dự án nạo vét luồng đường thủy nội địa kết hợp với thu hồi cát do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã phê duyệt, kịp thời phát hiện vi phạm để xử lý theo quy định…

Nguồn: