UN tuyển tư vấn

Tổ chức Liên Hợp Quốc (UN) tại Việt Nam tuyển 01 Tư vấn trong nước chuẩn bị và hỗ trợ cho Cuộc đối thoại quốc gia nước Việt Nam về việc thực hiện Chương trình nghị sự sau năm 2015.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 30/06/2014.

Thông tin chi tiết xem thêm tại đây.