An Giang: Đóng cửa nhiều mỏ cát trên sông

ThienNhien.Net – Việc đóng cửa mỏ khoáng sản nhằm thanh lý tài nguyên thuộc phần diện tích đã khai thác và phục hồi môi trường khu vực đã khai thác.

UBND tỉnh An Giang vừa quyết định đóng cửa các mỏ cát trên sông Tiền và sông Hậu. Trên sông Tiền, mỏ cát thuộc xã Tân An, TX Tân Châu đã cấp cho DNTN Vĩnh An, diện tích đóng cửa khai trường 36,74 ha. Trên sông Hậu, mỏ cát thuộc xã Bình Thủy, huyện Châu Phú và xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, đã cấp cho Cty TNHH MTV Tân Lê Quang, diện tích đóng cửa khai trường 25,25 ha.

Việc đóng cửa mỏ khoáng sản nhằm thanh lý tài nguyên thuộc phần diện tích đã khai thác và phục hồi môi trường khu vực đã khai thác.