World Bank bổ sung 119 triệu USD hỗ trợ dự án nước sạch

ThienNhien.Net – Với khoản tài trợ này, thêm 65.872 hộ gia đình với 450.382 nhân khẩu sẽ được đấu nối với nguồn nước sạch và 312.051 cư dân thành thị sẽ được hưởng lợi nhờ điều kiện vệ sinh môi trường được cải thiện.

Ban Giám đốc Điều hành của Ngân hàng Thế giới (World Bank) vừa duyệt khoản tài chính bổ sung trị giá 119 triệu USD cho một dự án đang được triển khai nhằm ứng phó thách thức lớn trong phát triển đô thị, với trọng tâm đảm bảo đáp ứng nhu cầu nước sạch và xử lý nước thải ở một số khu đô thị Việt Nam.

Khoản tài chính bổ sung cho Dự án Cấp nước và Xử lý Nước thải Việt Nam chủ yếu được sử dụng cho một tiểu dự án xử lý nước thải và thoát nước tại tỉnh Bình Dương. Đồng thời, khoản tài trợ bổ sung này cũng sẽ được sử dụng để bù vào chi phí gia tăng do đồng USD tăng giá và để hỗ trợ kĩ thuật cho Bộ Xây dựng trong việc chuẩn bị một dự án đầu tư mới về cấp nước tại vùng ĐBSCL.

Với khoản tài trợ này, thêm 65.872 hộ gia đình với 450.382 nhân khẩu sẽ được đấu nối với nguồn nước sạch và 312.051 cư dân thành thị sẽ được hưởng lợi nhờ điều kiện vệ sinh môi trường được cải thiện….