Nâng cao năng lực thể chế về quản lý rủi ro thiên tai tại Việt Nam

Việt Nam là một trong 10 nước chịu ảnh hưởng lớn nhất của thiên tai (Ảnh minh họa: cus.vnu.edu.vn)
Việt Nam là một trong 10 nước chịu ảnh hưởng lớn nhất của thiên tai (Ảnh minh họa: cus.vnu.edu.vn)

ThienNhien.Net – Ngày 15/01, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt văn kiện dự án “ Nâng cao năng lực thể chế về quản lý rủi ro thiên tai tại Việt Nam, đặc biệt rủi ro liên quan đến Biến đổi khí hậu giai đoạn 2” sử dụng khoản viện trợ không hoàn lại của Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) thực hiện tại Hà Nội và 20 tỉnh thành phố.

Cụ thể, mục tiêu dài hạn của dự án: Xây dựng, theo dõi thực hiện chiến lược, cơ chế và nguồn lực đa ngành hỗ trợ thực hiện các thỏa thuận đa phương và đề xuất các giải pháp nhằm giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Mục tiêu ngắn hạn: Nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai, đặc biệt tăng cường công tác ứng phó thiên tai và biện pháp phục hồi.

Dự án được thực hiện từ 10/20112 đến 12/2016 với tổng kinh phí là 4.950.000 USD trong đó vốn viện trợ không hoàn lại 4.700.000USD.