LKC tuyển Trợ lý hành chính – kế toán

Tổ chức Loreto Kids Charity (LKC) đang tuyển 01 Trợ lý hành chính – kế toán, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email hamy@loretovietnam.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 10/05/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.