VVOB tuyển tư vấn

Tổ chức Hợp tác Phát triển và Hỗ trợ Kỹ thuật vùng Fla-măng, Vương quốc Bỉ – VVOB hiện cần tuyển 01 chuyên gia tư vấn/nhóm chuyên gia tư vấn trong nước có kiến thức và kinh nghiệm về hướng nghiệp và giáo dục nghề phổ thông tư vấn về Phát triển tầm nhìn/ khung công việc cải thiện phương pháp và nội dung hoạt động Giáo dục Nghề phổ thông theo hướng tiếp cận hướng nghiệp cho cấp trung học lấy học sinh làm trung tâm, làm việc tại nhà và tỉnh Nghệ An.

Ứng viên quan tâm đề nghị gửi tóm tắt quan điểm về nghề phổ thông đối với công tác hướng nghiệp, bản sơ yếu lý lịch chi tiết bằng tiếng Việt và tiếng Anh, trong đó bao gồm 3 người giới thiệu với địa chỉ liên lạc cụ thể, tới địa chỉ email ntchau.vvobvn@gmail.com

Hạn nhận hồ sơ: 17h00, thứ 3 ngày 11/6/2013

Thông tin chi tiết xem tại đây