CSDS tuyển cán bộ dự án

Trung tâm nghiên cứu phát triển bền vững (CSDS) tuyển cán bộ dự án, làm việc tại Quốc Oai, Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 28/9/2012

Thông tin chi tiết xem tại đây.