Trồng gần 10.000 ha mắc ca ở Tây Bắc, Tây Nguyên

ThienNhien.Net – Bộ NN&PTNT vừa phê duyệt quy hoạch trồng khoảng 9.940 ha mắc ca tại Tây Bắc và Tây Nguyên đến năm 2020, trong đó vùng trồng tập trung lớn nhất là tại tỉnh Lai Châu với 950 ha.

Ảnh: baodaknong.org.vn
Ảnh: baodaknong.org.vn

Bộ NN&PTNT nêu ra quan điểm quy hoạch cây mắc ca là các kết quả nghiên cứu khoa học về chọn giống, về đánh giá khả năng thích nghi, kỹ thuật thâm canh, thu hoạch, chế biến… vẫn đang hoàn thiện. Thị trường tiêu thụ sản phẩm này cũng cần phát triển từng bước để khẳng định hiệu quả kinh tế-xã hội.Quy hoạch mắc ca dựa trên cơ sở phát huy lợi thế tự nhiên, kinh tế, xã hội của từng vùng và phù hợp với định hướng phát triển của các địa phương này. Việc phát triển mắc ca phải gắn với tạo vùng nguyên liệu tập trung, đầu tư thâm canh, áp dụng khoa học công nghệ để có thể nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh.

Theo quy hoạch đến năm 2020, vùng trồng tập trung dự kiến khoảng 2.350 ha; trong đó, Tây Bắc khoảng 1.800 ha, Tây Nguyên 550 ha. Vùng trồng xen với các loại cây trồng khác như cà phê, chè… dự kiến 7.590 ha, trong đó Tây Bắc là 1.650 ha và Tây Nguyên là 5.940 ha.

Các cơ sở chế biến trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 có 6 cơ sở tại Tây Bắc (tỉnh Hòa Bình và Sơn La có 1 cơ sở; Điện Biên và Lai Châu mỗi tỉnh có 2 cơ sở). Vùng Tây Nguyên có 6 cơ sở (tỉnh Lâm Đồng có 2 cơ sở, các tỉnh khác mỗi tỉnh 1 cơ sở).

Tổng cục Lâm nghiệp sẽ là đơn vị đầu mối hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện phương án quy hoạch.