FIND tuyển Cán bộ quản trị dự án

Tổ chức FIND đang tuyển 01 Cán bộ quản trị dự án, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email Yen.Nguyen@finddx.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 05/04/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.