VNRC tuyển Tư vấn

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (VNRC) cần tuyển Tư vấn cho Dự án “Nâng cao năng lực của các cấp Hội Chữ thập đỏ trong giảm thiểu rủi ro thiên tai, sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe trong tình huống khẩn cấp”.

Liên hệ:

Ban điều hành Dự án “Nâng cao năng lực của các cấp Hội Chữ thập đỏ trong giảm thiểu rủi ro thiên tai, sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe trong tình huống khẩn cấp
Phòng 203, tầng 2, nhà A, Trung ương VNRC, 82 Nguyễn Du, Hà Nội

Hạn chót nộp hồ sơ: 08/04/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.