UNC tuyển cán bộ

Đại học Bắc Carolina (UNC) đang tiến hành nghiên cứu về phòng chống HIV tại Việt Nam và có nhu cầu tuyển 01 cán bộ quản lý dữ liệu, làm việc tại Hà Nội.

Hạn nộp hồ sơ: 28/2/2021

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link.