GIZ tuyển 02 vị trí

Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) cần tuyển 02 vị trí, làm việc tại Hà Nội.
Thực tập sinh:  Hạn nộp hồ sơ 10/4/2022
Cá bộ dự án Khảo sát tiền khả thi về xã hội và môi trường trong lĩnh vực điện tử: Hạn nộp hồ sơ: 18/04/2022