Oxfarm tuyển Điều phối viên

Oxfarm tuyển Điều phối viên Chương trình khu vực Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia.

Hạn nộp hồ sơ: trước ngày 30/8/2012

Thông tin chi tiết xem tại đây.