PATH tuyển Trợ lý chương trình

Tổ chức PATH đang tuyển 01 Trợ lý chương trình, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng đăng ký online trước ngày 04/04/2016.

Thông tin chi tiết xem tại đây.