SNV tuyển Chuyên gia về giới

Tổ chức Phát triển Hà Lan tại Việt Nam (SNV) hiện đang tuyển 01 Chuyên gia về giới, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email snvvietnamjobs@snvworld.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 15/03/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.