CCRD tuyển cán bộ

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) cần tuyển cán bộ theo dõi giám sát và đánh giá dự án.

Các ứng viên quan tâm, vui lòng nộp CV và hồ sơ liên quan về địa chỉ email  nguyet@ccrdvn.org

Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2021

Quý độc giả quan tâm, vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây.