SNV tuyển Thực tập sinh

Tổ chức Phát triển Hà Lan ở Việt Nam (SNV Việt Nam) đang tuyển Thực tập sinh cho Quỹ Vietnam Business Challenge Fund, làm việc lại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ đến địa chỉ Email: snvvietnamjobs@snvworld.org và CC QNguyenThi@snvworld.org.

Hạn chót: 17h00, 03/06/2015.

Thông tin chi tiết xem tại đây.